4 nye sager afsluttet

30/1:             Til en lejer i Karup opnåedes 100 % tilbagebetaling af depositum, godt 30.000 kr., grundet ulovlige krav i forbindelse med fraflytning.   10/3:             For en lejer i Sjølund er indtil videre opnået 100 % tilbagebetaling af depositum, næsten 22.000 kr. i forbindelse med lejers ophævelse af lejemålet, som grundet alvorlige mangler var stort […]

Ny hjemmeside

Nu er det endelig tid til at offentliggøre vores nye hjemmeside. Den repræsenterer et enkelt men moderne design, brugervenlig og hurtig adgang til informationer. Du kan her på siden nu finde vores vedtægter, links til de vigtigste paragrafer i lejeloven, lidt om vores historie og selvfølgelig opdaterer vi fremover de sager vi har vundet, her […]

Endnu to sager afsluttet.

To sager afsluttet til gunst for medlemmerne. Disse to sager drejede sig om afregning for istandsættelse ved fraflytning og om tilbagebetaling af depositum. 1.) I denne sag krævede udlejer, at lejer skulle betale mere end 6.000 kr. udover depositum. Men han havde anvendt en ugyldig lejekontrakt, så i stedet fik lejer sit depositum ubeskåret tilbage. […]

Huslejen blev fastfrosset

I en sag fra en af omegnsbyerne, havde udlejeren varslet huslejestigning for tre lejere, i alt ca. 2.000 kr. pr. måned. Kolding Lejerforening gik ind i sagen og opnåede i samarbejde med huslejenævnet, at lejen for de tre blev fastfrosset på det hidtidige niveau.
Scroll Up