Endnu to sager afsluttet.

To sager afsluttet til gunst for medlemmerne.

Disse to sager drejede sig om afregning for istandsættelse ved fraflytning og om tilbagebetaling af depositum.

1.) I denne sag krævede udlejer, at lejer skulle betale mere end 6.000 kr. udover depositum. Men han havde anvendt en ugyldig lejekontrakt, så i stedet fik lejer sit depositum ubeskåret tilbage. Efter lejeren har forsøgt at kommunikere med udlejeren i ca. 1 måned, fandt lejeren hurtigt ud af, at der skal hjælp til. Vi trådte ind i sagen og vi fik den hurtigt afsluttet til lejerens fordel.

2.) I den anden sag havde udlejer foreslået, at han til lejer betalte 9.000 kr. til fuld og endelig afregning. Udlejer havde imidlertid ikke forstået Lejelovens § 98 særlig godt; sagen endte med, at lejer skulle have over 30.000 kr. tilbage. Det tog os ca. 3 uger efter vi gik ind i sagen, at få sagen afsluttet. Forud var gået op imod ½ år til lejerens forgæves forsøg.

I begge sager var det nok at informere udlejerne skriftligt om lejeloven, og med angivelse af svarfrister, som så blev overholdt.

Det kan svare sig at have professionel hjælp til hånden.

Scroll Up